Jordbrugsteknologuddannelsen – Kan det noget?

Jordbrugsteknologuddannelsen – Kan det noget?

17. december 2019 Af Karina Nymark

Jeg er Jordbrugsteknologstuderende med heste i speciale. Hvorfor? Fordi jeg er en nørd, en hestenørd, en menneskenørd, og ikke mindst bare en vidensbegærlig nørd-nørd.

Men hvad kan de der jordbrugsteknologer egentlig? Har verden brug for dem?
De ting vi lærer på studiet, er der i hvert fald uden tvivl brug for. Vi uddannes til biologi-fysiologi-foder-leder-psykologi-etologi nørder; Uddannelsen kommer uden tvivl hele møllen rundt, og på et højt niveau.

Vi har undervisningsmateriale fra sygeplejeuddannelsen, forskningsinstitutter, finansøkonom, landbrugsuddannelen, og derudover bliver vi undervist i ting som lederskab og salgspsykologi, som andre på arbejdsmarkedet kun opnår igennem dyre kurser.

 

 

Jeg er en nørd!

Jordbrugsteknologer er rustet til det danske arbejdsmarked uanset hvilken retning man ønsker at gå. Og vi ved ikke bare lidt om tingene, men har en dybere viden og forståelse.
Det er en forholdsvis ny uddannelse, og jeg vil derfor gerne belyse hvad uddannelsen indeholder. Især fordi jeg er studerende på linjen hest, og jeg mener hesteverdenen har brug for nogle nørder med et nyt moderne syn på tingene.
Nørder, der rent faktisk ved noget om dyret helt ned på celleniveau.
Nørder, der ved noget om foder helt ned på mikro-niveau og optagelsen heraf, igen helt ned på celleniveau.
Nøder, der har forståelse for at diversitet og som kan både lede og vejlede.
Nørder der kan analysere både på tal og mennesker, for at skabe et godt salg.
Nørder, der er up-to-date med den nyeste lovgivning, om velfærden og branchenuancering.

 

Fag på studiet

Jeg synes ofte folk trækker lidt på skuldrene, når de hører jeg studerer til jordbrugsteknolog, fordi de ikke helt ved hvad det er. Derfor vil jeg med dette indlæg gerne belyse, hvad vi på 1. semester som jordbrugsteknologstuderende i husdyr lærer.

 

Fag vi har haft på 1. semester:

Fysiologi

Cellelære og genetik

Projektskrivning

Statistik

Ledelse

Mikrobiologi

Hesteholdet har derudover Branchekendskab, med projektoplæg løbende gennem semestrene.

Salg og Salgspsykologi påbegyndes lige inden 1. semesters afslutning.

 

Fysiologi:

Her lærer vi om fysiologi det der er inde i dyrene, både flermavede og enkelmavet, og hvordan alle indre organer fungerer.

Vi lærer om væv og organer, og hvordan dyrenes krop udnytter det foder de får i makro og mikroniveau; hvor arbejder mikroorganismerne i kroppen, hvordan diffunderer de forskellige stoffer ud i kroppen, hvilke organer bruger hvad?
Vi lærer om dyrenes nervesystem, deres muskulatur, immunsystemet, stofskifte, forplantning og hormoner, laktationsfysiolog og meget mere.

 

Cellelære og genetik

Som navnet lyder handler det om celler og gener. Faget lærer os om opbygning af celler, DNA, kromosomer og om hvordan disse fungerer med transkription/translation, mitose og meiose, differentiering m.m. Faget lærer os også om kloning, koblede gener, mutationer m.m

 

Projektskrivning

Dette er et fag der lærer os om hvordan man skriver en opgave, hvad gode kilder er og hvordan man finder dem (vi arbejder meget med videnskabelig artikler, og mange af de primære kilder er på engelsk). Projektskrivning har for mig været en gengivelse af, hvad man lærer på gymnasiel uddannelse ift. opgaveskrivning.

 

Statistik

Undervisning i statistik i excel hvor vi hovedsageligt lærer om forskellige hypotesetest og hvordan man udregner styrken af disse.

 

Ledelse

Vi lærer om forskellige ledelsesmodeller og hvordan vi kan analysere os frem til hvad forskellige medarbejdere har behov for, og hvordan de forskellige ledere er. Målet med faget er at lære hvad der er god og dårlig ledelse, samt give den enkelte elev selvindsigt i sine egne kvalifikationer og personlighed for at ruste os at kunne blive en god fremtidig leder.

 

Mikrobiologi

Et fag vi i skrivende stund stadig er i fuld gang med. Faget omhandler mikrobiologien med læren om eukaryote og prokaryote celler, bakterier, svampe og virus. Vi lærer om disse både ift. Sygdom hos dyr (og mennesker) og ift. Fodring, et eksempel kan være ensilage/wrap.

 

Branchekendskab

Dette er et hestefag der skal styrke hestebranchen kendskab til hesteteknologer og omvendt. Faget er skemalagt i starten af semesteret og ellers ligger det udover skemalagt undervisning (selvstudie/selvkørende fag). I faget skal den studerende finde en case virksomged fra hestebranchen, og denne virksomhed skal bruges til fremtidig analyse af hvad vi lærer i de fremtidige hestefag. F.eks. Fodring – vi skal analysere vores branchevirksomheds måde at fodre på.

 

2. Semester – Salg og Salgspsykologi

Her lige inden 2. semester påbegynder hestelinien et fag der hedder “Salg og Salgspsykologi” der skal ruste os til at kunne begå os på et marked. Vi lærer os selv at kende, og får redskaber til hvordan vi håndterer de forskellige kundesegmenter.