Har du mere end 4 heste? Hestelovgivning

Har du mere end 4 heste? Hestelovgivning

18. januar 2021 Af Karina Nymark

Miljøregler: Mødding, krav til vinterfolde, etablering af ridebaner, flytbare skure osv. Regler er der nok af, fordi at vi som hesteholdere med over 4 heste går ind under landbrugs og produktionsdyr. Jeg har prøvet at samle de overordnede regler man bør være opmærksom på, når man har mere end 4 heste gående.

 

Mødding, læskure og ridebane

Har du 4 heste eller derunder, behøver du ikke gruble så meget over miljøreglerne. Dog må hesteholdet ikke etableres i byzone eller sommerhusområde. I landzoneområder skal man være opmærksom på, om kommunen har lavet lokalplan, hvor der er udlagt til bolig eller blandet bolig og erhverv. Så må man heller ikke holde hest.

Man skal også huske på, at opførelse af bygninger eller skure til heste og etablering af ridebane kræver byggetilladelse, uanset hvor mange heste man har gående.

Flytbare læskure (uden bund) må højst stå det samme sted i 1 år ad gangen. Herefter skal det flyttes 25m. væk, og må ikke placeres samme sted efter 5 år igen. Der skal føres logbog med hvor skuret har stået, de seneste 5 år. Man kan godt tænke “sikke en fjollet regel”, men det er for at sikre hestene ikke gøder på jorden det samme sted flere år i træk.

 

Krav om grønne vinterfolde – Hvert år

De fleste hestehold har et stykke jord de kalder for ”vinterfold” eller ”luftefold”, jeg selv inklusiv. Det er et stykke jord hestene går på om vinteren, og derfor er der ingen græs på. Men har man over 4 heste, skal man være obs på dette.

Det er lovpligtigt at alle arealer skal være grønne (have et plantedække) i minimum 6 måneder i træk om året.

Jeg har privat været til infomøde i lokal kommune samt været til miljøforedrag på Hestekongres om emnet. Begge steder understregede de reglen, men at der er en undtagelse hvis man fjerne gødning dagligt. Reglen om grønt dække er til for at sikre næringsstofferne fra hestenes gødning bliver udnyttet af planter.

Hvis man fjerner klatter fra sine vinterfolde/sandfolde/paddocks hver dag, så bortfalder kravet (umiddelbart) om grønt dække. Men er du i tvivl, så forhør dig hos din egen kommune.

 

Mødding

Jeg tror godt jeg tør påstå, at mødding er en ret stor udfordring for de fleste mindre hestehold, om end ikke andet så økonomisk. Juridisk er et “mindre hestehold” max 4 heste, men i praksis kan min egen idé om et lille hestehold godt være flere dyr. Hvis man har 2 heste-hopper, 2 1 års plage, en ride-vallak og 2 shetlændere gående, så synes jeg personligt stadig dette er et lille hestehold. Men det er det ikke ifølge loven.

Nå, nok om min private mening…

 

Har man over 4 heste, er der skærpede krav til mødding. Mødding skal altid lægges på fast bund, dvs. enden støbt bund eller container, og der skal altid være afløb til gylle/væskeopsamling. Er der iblandet strøelse, skal det ligeledes overdækkes.
Er det rene hestepærer kan man være undtaget at skulle overdække. Er du i tvivl, så kontakt kommunen du bor i.

Man må lægge sin gødning på markstak, når den har opnået en tørstofprocent på ca. 30% (oftest efter 3-4 måneder i container/på møddingsplads). Markstakken skal overdækkes, og må ligge i max 12 måneder. Der skal gå 5 år, før der må laves markstak samme sted igen. Derfor skal derfor føres logbog over 6 år, med hvor markstakke har været placeret på matriklen.

Man må ikke brænde sin mødding af, det er strengt ulovligt!

 

Har du over 4 heste skal du have en miljøtilladelse, hvis det sted dine heste går overstiger 100m2. (Nettoproduktionsareal, nogle kommuner har krav med 200m2 hvis der kun går heste, tjek hos din lokale kommune). Arealet omfatter steder hvor dine heste går fast til og fra, og derfor aflægger gødning. Et eksempel kan være stalden samt vinterfold, eller løsdrift og folden dertil.

 

Kommunen har pligt til at føre miljøtilsyn på større hestehold, og tilsynet er brugerbetalt. Det vil sige, at det er ejeren af hestestalden der kommer til at betale for miljøtilsynet.

 

Den gamle regel med at regne i dyreenheder (DE) er bortfaldet tilbage i 2017. Loven om Hold af Hest er med årsskiftet d. 1/1 2021 blevet underlagt som bekendtgørelse i Dyrevelfærdsloven. Nu hvor alt er samlet og alle paragraffer officielt er trådt i kraft, tror jeg godt det kan betale sig at gå sit hestehold igennem ift. miljø- og husdyrloven, for at undgå bøder hvis Fødevarestyrelsen eller kommunen skulle komme forbi på rutinebesøg.

 

 

Har du lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte mig, og ellers er her nogle gode links:

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Kan ses her: Retsinformation

Seges artikel om husdyrloven anno 1. august 2017 (man regner ikke længere i dyreenheder): Husdyrlov (svineproduktion.dk)

De fleste kommuner har en guide eller vejledning om hestehold liggende online.  Her er et eksempel fra Aarhus/odder/Skanderborg kommune: vejledning-om-hestehold-11-17.pdf (aarhus.dk) (Fundet januar 2021)
Samt Hjørring kommun: hestehold-endelig_hjk_a5-1.pdf (hjoerring.dk) ( Fundet januar 2021)
Region Sjælland: Guide til hestehold (sbyp.dk) (Fundet januar 2021)