Ny regel om sporbarhed af heste – og meget mere.

Ny regel om sporbarhed af heste – og meget mere.

3. februar 2020 Af Karina Nymark

Jeg har været til Hestekongres for første gang – og hvor var det givende! Jeg har i dette indlæg samlet mine “highlights” fra Hestekongres 2020.

 

Året der gik

Kongressen startede med ”året der gik” og overordnet set, blev der meddelt fremgang i hestesektoren. Seges Heste fremførte derefter følgende, her skrevet kort:

Seges Hestes ”mission og vision” er at fremme hestevelfærd og udvikling i hestesektoren. De vil gerne være på forkant med udvikling, og også formidling af dette. Og så vil Seges Heste gerne fremstå som en uvildig formidler (altså være; ”uafhængig eller upåvirket af egne eller andres interesser, følelser eller meninger”).

 

 

Nøgletal frembragt af Seges heste, januar 2020:

Der er 185.000 heste i Danmark

Hestesektoren beskæftiger 19.500 jobs på fuldtid.

Hestesektoren omsætter for 21 milliarder kroner for dansk økonomi.

 

 

Nyt aldersgennemsnit for heste

Seges fremlagde en ny gennemsnitlig alder for heste. De ytrede, at de tidligere ikke har haft nær så gode oplysninger at fastsætte ud fra, som de har nu.
I bl.a. 2012 fremlagde Videncenteret for hest (Seges) at gennemsnitsalderen var på 14 år. Jeg citere her fra et ældre indlæg fra ”hest-online”, fra Hestekongressen i Fredericia 2012:
”Levetiden er opgjort på tværs af avlsforbund og indikerer ingen forskel i levetid inden for de forskellige for

bund. Tallene stammer fra det seneste års indberetninger af døde heste både fra slagterier og hesteejere.”

I år kunne Seges dog berette, at den gennemsnitlige levealder for heste er steget til 17,1 år. 

Når vi engang imellem er nødsaget til at aflive vores kære heste i en tidlig alder, er der altså tilsvarende antal gamle heste, der trækker gennemsnittet for alderen op. Tallet afspejler altså ikke alle de dejlige gamle ponyer og heste I har til at gå derude

. Det er udelukkende heste der bliver indberettet som afgået, Seges kan handle ud fra.
(Jeg vil her gøre opmærksom på, at det er lovpligtigt at registrere hestens afgang, indenfor 30 dage efter hestens afgang. Se mere på www.landbrugsinfo.dk )

Seges Heste virkede ret tilfredse med det nye leve-gennemsnit på 17,1 år. Jeg må da sige, at det kan jeg godt forstå.

 

 

Hyppigste årsager til aflivning hos heste

Nu vi er ved afgang af heste, blev der på kongressen vist hyppigste årsager til afgang: Benlidelser.
Gik man lidt længere ind i tallene, kunne man se at den hyppigste af disse ”benlidelser” var forfangenhed. Altså en sygdom fremkommet ved forkert fodring.

Den næsthyppigste benlidelse er slidgigt, skarpt efterfulgt af seneskader; To ting der i mine øjne er forårsaget af forkert/uheldig brug af hesten. Eva Gleerup havde et oplæg med om fodring på dagen, lavet på resultater fra en større spørgeskemaundersøgelse. Hun havde ifbm. denne, spurgt et hesteforsikringsselskab omkring hyppigste årsag til afgang hos dem. Svaret understøtter Seges Hestes undersøgelse.

 

 

Krav om sporbarhed af hest og lovkrav til hestebokse

Der kommer et nyt krav fra EU om sporbarhed af heste, der træder i kræft i 2021. Det betyder i praksis, at hvis en hest flyttes til et sted hvor den skal være i mere end 30 dage, skal omplaceringen registreres.

Seges Heste understregede på dagen, at det derfor ikke gælder til stævner og lignende. Men jeg må tilføje, at det så vil gælde for alle de heste der kommer i tilridning og træning i mere end en måned. Så det er efter min mening, en regel der er værd lige at holde øje med.

Derudover er de nye bokskrav endelig trådt 100% i kraft med årsskiftet. Man kan læse om kravene i https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Sider/Guide_lov.pdf og dermed være helt sikker på både lofthøjde, korteste side i bokse samt mål på folingsbokse. Har i spørgsmål til dette hjælper jeg gerne det jeg kan 🙂

 

 

Mindre hesteejendomme som landbrug

En sidste ting der blev talt om er mindre hesteejendomme. Seges heste ser det som en udfordring, at de fleste hestebedrifter betegnes som beboelse og ikke som landbrug (kort sagt).
“Beboelse” giver store grundskyldafgifter, hvilket gør at det kan være ret dyrt at bo på mindre hesteejendomme. Seges Heste ser dette som en negativ faktor og en stor udfordring for hestesektoren. Derfor vil de arbejde på at heste betragtes som et landbrugselement.